#ផ្សារទំនើប

Articles by Tag ផ្សារទំនើប

តើ​ផ្សារ​ទំនើប​ប្រណីត The Bridge Lifestyle Mall មានអ្វីពិសេសខ្លះ?

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ជាផ្សារ​ទំនើប​ដ៏​ប្រណីត​បំផុត​សម្រាប់​ជីវិត​បែប​ស៊ីវិល័យ The Bridge Lifestyle Mall បាន​បើក​ដំណើរការ​ហើយ នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ដោយ​នាំមក​ជាមួយ​នូវ​ហាង​លក់​ទំនិញ និង​ភោជនីយដ្ឋាន ដែល​មាន​រចនាបថ​​ទំនើប​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​បទពិសោធន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​សម្រាប់​ប្រជាជន​រស់នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ។