#បញ្ហាប្រឈម

Articles by Tag បញ្ហាប្រឈម

តើកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ ដើម្បីអាចស្តារ និងធានាបាននូវភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការបញ្ជាទិញនៅក្នុងវិស័យនេះហាក់មិនសូវមានភាពល្អប្រសើរនោះទេ ពោលគឺនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ។