#ប្រទេសចិន

Articles by Tag ប្រទេសចិន

ទិន្នផលដែកថែបពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២២ធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំមកនេះ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ទិន្នផលដែកថែបរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២២ បានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ការធ្លាក់ចុះនេះ គឺបណ្តាលមកពីតម្រូវការធ្លាក់ចុះច្រើន ជាពិសេសកាលពីឆ្នាំមុន ក្នុងពេល ប្រទេសចិន ដែលជាប្រទេសផលិតនិងនាំចូលដែកដ៏ធំ បានស្ថិតក្រោមការបិទខ្ទប់ នៃវិធានការសូន្យកូវីដ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតមួយពី សមាគមដែកពិភពលោក។