#ប្រទេសចិន

Articles by Tag ប្រទេសចិន

តើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តេកផ្តួលពឹងលើអាគុយយានយន្ដអគ្គិសនីពីប្រទេសចិន ដូចខ្លួនធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែរទេ?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ជាក្តីបារម្ភមួយថ្មីសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលប្លុកទាំង២៧ប្រទេស ត្រូវមានវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់មុនហួសពេល។ យោងតាមឯកសារមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗ អឺរ៉ុបនឹងក្លាយជាបណ្តុំប្រទេស ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនលើការផលិតថ្មអាគុយយានយន្ដអគ្គិសនីត្រឹមឆ្នាំ២០៣០។