#អាស៊ាន

Articles by Tag អាស៊ាន

បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងត្រៀមខ្លួនរស់តាមបែបគន្លងថ្មី ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ច

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ដើម្បីរៀនរស់ជាមួយកូវីដ-១៩ តើបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះដើម្បីរក្សាតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន0x017d7 ទោះបីកំពុងជាប់ដៃមមាញឺកតស៊ូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ១៩ដែលកំពុងរីករាលដាលក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិនយ៉ាងណាក្តី ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានដឹងខ្លួនឯងថា ពួកគេមិនអាចបន្តនៅបិទខ្ទប់ប្រទេស ឬរិតត្បិតតឹងរឹងនៅសកម្មភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចបានយូរជាងនេះទៀតទេ បើពុំដូច្នេះទេ ផលលំបាកលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខានឡើយ។