#អេស៊ីលីដា

Articles by Tag អេស៊ីលីដា

ធនាគារអេស៊ីលីដា ជាប់ចំណាត់​ថ្នាក់ជា ធនាគារមាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ពី ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក បានធ្វើការសិក្សាតាមដានអង្កេតជាពិសេសមួយ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ទៅលើធនាគារពាណិជ្ជធំៗល្បីៗចំនួន ១១០ នៅជុំវិញពិភពលោក ។ ជាលទ្ធផលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមូយនេះ បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ធនាគារពាណិជ្ជល្បីៗចំនួន ៥០ ធនាគារ ជាប់ឈ្មោះ ជាធនាគារដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក។