#អេស៊ីលីដា

Articles by Tag អេស៊ីលីដា

ឥឡូវនេះ គណនីវ៉លឡេតលើអេស៊ីលីដាម៉ូបាលអាចទទួលប្រាក់ ឬសន្សំប្រាក់ដុល្លារដល់ ៥ម៉ឺន និងប្រាក់រៀល ២០០លាន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អេស៊ីលីដា ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត កំពុងមានការពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែខិតទៅរកអតិថិជន តាមរយៈការពង្រីកនូវសេវាធនាគារឌីជីថលកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈគណនីវ៉លឡេត លើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល បច្ចុប្បន្ន លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទទួលប្រាក់ ឬសន្សំប្រាក់បានកាន់តែច្រើនជាងមុន។