#រាជរដ្ឋាភិបាល

Articles by Tag រាជរដ្ឋាភិបាល

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនរយៈពេល និងទំហំកម្ចីដល់៦០ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីជំរុញកំណើនឥណទានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
នៅអំឡុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME Bank) ជាសេនាធិការ បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៥០លានដុល្លារ ដើម្បីស្តារវិស័យទេសចរណ៍ដែលរងគ្រោះដោយសារវិបតិ្តកូវីដ១៩។