#រដ្ឋាភិបាលចិន

Articles by Tag រដ្ឋាភិបាលចិន

អាជ្ញាធរចិនពិន័យក្រុមហ៊ុន Tencent ជាង១,៥ ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ទើបតែបានប្រកាសផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនយក្ស Alibaba ថ្មីៗ ឥឡូវនេះ អាជ្ញាធរចិនកំពុងតែរៀបចំផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិនមួយទៀតហើយ នោះគឺក្រុមហ៊ុន Tencent Holdings។ ការផាកពិន័យនេះ ត្រូវបានគេដឹងថា គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបោសម្អាតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីទុកចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណា ការពិន័យក្រុមហ៊ុន Tencent នេះ ត្រូវបានគេដឹងថា គឺមានតិចជាងការពិន័យក្រុមហ៊ុន Alibaba កាលពីខែមុន។ នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters។