#សាលាឯកជន

Articles by Tag សាលាឯកជន

សាលាឯកជនប្រឈមនឹងការក្ស័យធនកាន់តែខ្លាំង និងស្នើបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅកញ្ញា

ដោយ​ ហំ ផានិត
សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ក៏ដូចជាសាលាឯកជន បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរបើកសាលារៀនឡើងវិញ នៅពេលបើកបវេសនកាលថ្មីនាខែកញ្ញាខាងមុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់កាន់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើវិស័យអប់រំសាលាឯកជន ខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការក្ស័យធនកាន់តែខ្លាំង។