#ស្វាយចន្ទី

Articles by Tag ស្វាយចន្ទី

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មត្រៀមថវិកា៣០លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់កម្ចីលើការប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
មន្រ្តីក្រសួងជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម(ARDB)បានត្រៀមថវិកាចំនួន៣០លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់កម្ចីលើការប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅឆ្នាំនេះ បន្ទាបថ់ពីធនាគារនេះបានទម្លាក់ថវិកាអស់៣០លានដុល្លាររួចមក។