#ដឹកជញ្ជូន

Articles by Tag ដឹកជញ្ជូន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការថា «នឹងមិនលើកលែងរថយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ឡើយ»

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអះអាងថានឹងបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យលើរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញលើសទម្ងន់ឲ្យកាន់តែម៉ត់ចត់ថែមទៀត ដោយមិនមានការលើកលែងរថយន្តដឹកជញ្ជូនទាំងទ្បាយណាដែលដឹកលើសទំងន់កម្រិតនោះឡើយ។ ក្រសួងបញ្ជាក់ថាកន្លងមក មិនដែលមានការដោះលែងរថយន្តណាដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កំណត់ ក្រោមការអន្តរាគមន៍ ពីនរណាម្នាក់នោះឡើយ។