#វិធានការបិទខ្ទប់

Articles by Tag វិធានការបិទខ្ទប់

តើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារង្គោះរង្គើយ៉ាងណាខ្លះ ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទខ្ទប់ខេត្តចំនួន៨?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថា ការបិទខេត្តចំនួន៨ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-១៩ មិនបានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះទេ ហើយបើប៉ះពាល់ក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែរ។ សម្រាប់អ្នកជំនាញ ការបិទខ្ទប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល មិនត្រឹមតែអាចកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មីក្នុងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាអាចជួយឲ្យកម្ពុជាឈានទៅស្តារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៀតផង។