#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

វៀតណាម ដាក់មហិច្ឆតា នាំចេញឈើឲ្យបាន ២០ពាន់លានដុល្លារ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
វៀតណាម បានដាក់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនថា នឹងបង្កើនការនាំចេញឈើឲ្យបានដល់ ១៨ ទៅ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមការអះអាងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀន សៀនហ្វុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក៏នឹងជួយដោះស្រាយដល់បញ្ហាលំបាកនានា សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិត និងនាំចេញឈើក្នុងស្រុក ដើម្បីជំរុញដល់ការនាំចេញផងដែរ។