#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

ក្រុមហ៊ុនធំមួយរបស់ថៃ Central Group នឹងសង់សណ្ឋាគារថ្មីបន្ថែមចំនួន ២០ នៅវៀតណាម

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុនថៃ ដ៏ធំមួយ គឺ Central Group បានបង្ហាញពីផែនការរបស់ខ្លួន នឹងសាងសង់សណ្ឋាគារថ្មីចំនួន ២០ កន្លែងទៀត នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃវិស័យទេសចរណ៍ ដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃប្រទេសនេះ។