#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

វិស័យបសុសត្វវៀតណាមបានរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ២៤ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តើវិស័យបសុសត្វនៅកម្ពុជាចេះតែរងសំពាធពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសវៀតណាម បណ្តាលមកពីបញ្ហាអ្វី? ចម្លើយគឺវាអាចបណ្តាលមកពីផលិតកម្មបសុសត្វនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយនេះមានទំហំធំ ពោលគឺរហូតដល់២៤ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយនឹងផលិតកម្ម ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សាររហូតដល់លើសពីជាង៤ពាន់លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំ។