#វីរុសកូរ៉ូណា

Articles by Tag វីរុសកូរ៉ូណា

កម្ពុជា អាចនឹងថយចុះចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់ ១០% នៅក្នុងឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
វិស័យទេសចរណ៍ ជាវិស័យមួយដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រសិទ្ធនាមថា ជាមាសបៃតង នឹងបានរួមចំណែកក្នុងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាប្រមាណ ១៣%ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។ តែចាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃ មេរោគ Covid19 មកវិស័យនេះ បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយគ្រាន់តែរយៈពេល២ខែ ប៉ុណ្ណោះគឺខែមករា និងកុម្ភៈ ឆ្នាំនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរទូទាំងប្រទេសបានថយចុះប្រមាណ ១៥% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន។