#វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

Articles by Tag វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

អ្នកជំនាញ៖ វិស័យទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០២៣ នៅតែមិនច្បាស់លាស់ ទោះបីប្រទេសចិនប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិក្ដី

ដោយ​ ខន ណារី
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា បានអះអាងថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ វិស័យទេសចរណ៍នៅតែបន្ដស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ដដែល បើទោះបីជា រដ្ឋាភិបាលចិនថ្មីៗនេះ បានប្រកាសនឹងបន្ថូរបន្ថយការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិចូលក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ខែមករាតទៅក្ដី។