វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន

Articles by author វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង BioNTech រំពឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងខែតុលា

ដោយ​ វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន
ក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់ BoiNTech បាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលលើកឡើងពីការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់វ៉ាក់សាំងប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ សីហាថា ខ្លួនរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមចែកចាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារមេរោគកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុងឱ្យបានឆាប់នៅក្នុងខែតុលា ដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការក្នុងត្រីមាសទី ៤ ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មានReuters។