គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by category គំនិតអាជីវកម្ម

អ្នកជំនាញ៖ ខេត្តចំនួន៦ នៅកម្ពុជាកំពុងមានសក្តានុពលវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានធ្វើការអះអាងថា ខេត្តដែលកំពុងមានសក្តានុពលក្នុងការ វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ និង សំណង់បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ គឺមានខេត្តព្រះសីហនុ សៀមរាប កំពត កែប កោះកុង និង ខេត្តបាត់ដំបង។ ហើយសម្រាប់រយៈពេល៣ ទៅ៥ឆ្នាំខាងមុខទៀត ខេត្តទាំង៦នេះ នឹងរឹតតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងការអភិវឌ្ឍ។