គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by category គំនិតអាជីវកម្ម

Cash U Up ហាងបញ្ចាំដំបូងគេនៅកម្ពុជា ដែលមានលក់សិទ្ធិអាជីវកម្ម (Franchise)

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មានបទពិសោធន៍ជាង ៤០ឆ្នាំ មកពីប្រទេសសិង្ហបុរី និង បានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ក្រុមហ៊ុនហាងបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់ បានបង្ហាញពីគោលដៅលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មបន្ត (Franchise) របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ដោយជំហានដំបូងនេះ គ្រោងនឹងពង្រីកសាខាតាមរយៈការលក់ Franchise នេះ រហូតដល់រាប់សិបសាខានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។