តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ នឹងនៅតែរឹងមាំក្នុងកំណើន ៧% តែឆ្នាំក្រោយនឹងថមថយ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានព្យាករពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ថានឹងនៅតែរក្សាបានភាពរឹងមាំ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើន ៧% បើទោះបីជាមានការថមថយបន្តិច ពី៧,៥ % កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ក៏ដោយ។ ការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកនេះ ធ្វើឡើងនៅក្រោយគ្នាបន្តិច នៃការព្យាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលបានព្យាករកំនើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ ថាមាន៧% ដូចគ្នាដែរ។