តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

ចិនក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់របស់បណ្តាប្រទេសទាំង ២៥

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវក្នុងឆ្នាំ ២០១៣មក សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសដែលចូលរួម មានភាពស្អិតល្មួត និងបន្តរីកលូតលាស់ឥតឈប់ឈរ។ តួយ៉ាង បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសចិន បានក្លាយទៅជា ដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់របស់បណ្តាប្រទេសទាំង ២៥ ក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន បានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។