តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

កូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មី «ឌែលតាបូក» ត្រូវបានរកឃើញជាបន្ដបន្ទាប់នៅប្រទេសតំបន់អាស៊ី

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្នុងតំបន់អាស៊ីបានបង្កើនក្តីព្រួយបារម្ភក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងកូរ៉េខាងត្បួងរកឃើញកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួន «ឌែលតាបូក» ជាបន្តបន្ទាប់ បន្ទាប់ពី មេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនឌែលតា បានឆ្លងរីករាលដាលពាសពេញប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី និង នៅទូទាំងពិភពលោក ពេលនេះតំបន់អាស៊ីក៏កំពុងតែទទួលរងការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀត ពីរីរុសកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនឌែលតាបូក ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ វាទើបតែត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និង កូរ៉េខាងត្បូង ស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះ កំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩ស្រាប់។