#ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ជប៉ុន

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ជប៉ុន

កម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅជប៉ុន ដើម្បីកៀរគរការវិនិយោគ និងពង្រីកទីផ្សារ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឯកជនកម្ពុជាមួយនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលសក្តានុពល និងកៀរគរវិនិយោគិនបរទេស ជាពិសេសជនជាតិជប៉ុនឲ្យបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូត សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ក៏ស្ថិតក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែរ។