#ពលករចំណាកស្រុក

Articles by Tag ពលករចំណាកស្រុក

ការផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតរបស់ពលករហ្វីលីពីនធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានការធ្លាក់ចុះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសហ្វីលីពីន ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមានបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេ។ យ៉ាងណាមិញ នៅឆ្នាំ២០២០ ការផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតពីសំណាក់ពលករហ្វីលីពីនធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានការធ្លាក់ចុះ ជិត១% ដោយមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ៣០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយការធ្លាក់ចុះនេះ គឺដោយសារតែបញ្ហាមេរោគរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ហ្វីលីពីន។