#ចិន

Articles by Tag ចិន

៥ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ កម្ពុជា​បណ្តេញ​ចេញ​ជនជាតិ​ចិន​ជាង ២.៧០០​នាក់

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បាន​និយាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ថា អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​បណ្តេញ​ចេញ​ជនជាតិ​ចិន​ប្រមាណ​ជាង​ ២.៧០០​នាក់ ទៅ​ស្រុក​របស់​ពួកគេ​វិញ ពី​បទ​សង្ស័យ​ឆបោក និង​ជំរិត​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត ចាប់​ពី​ឆ្នាំ២០១៤ ដល់​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩។