#គន្លឹះជោគជ័យ

Articles by Tag គន្លឹះជោគជ័យ

ហេតុផល​៦​យ៉ាង ដែល​អ្នក​គួរ​ចេះ​ខ្ចី​ប្រាក់​ពី​ធនាគារ​ឬ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​យក​មក​វិនិយោគ​ចាប់​ពី​ពេល​មាន​ការងារ​ធ្វើ​ដំបូង

ដោយ​ ថៃ សុធា
លោក ង៉ែត ជូ ជាអ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច និង​ជាទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ស្រាវជ្រាវ​ Emerging Markets Consulting (EMC)។ ក្រៅ​ពី​ជា​អ្នក​វិនិយោគ​លើ​ដីធ្លី​ខ្លួន​លោក​ផ្ទាល់ លោក​ក៏​តែង​ចំណាយ​ពេល​ចែក​រំលែក​គន្លឹះ​នៃ​ការ​រកស៊ី ការអភិវឌ្ឍ​ខ្លួន និង​ចំណេះ​ដឹង​ល្អៗ​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ។ ខាងក្រោម​នេះ ជា​គំនិត​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដែល​លោក​ផ្ដល់​ជូនអ្នក​អាន​ដើម្បី​ពិចារណា។