#ខេត្តព្រះសីហនុ

Articles by Tag ខេត្តព្រះសីហនុ

តើខេត្តព្រះសីហនុ បានស្រូបទាញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ពីគម្រោងវិនិយោគក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវរបស់ចិន?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ឆ្នាំ២០២៣នេះ គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់និងពិសេសសម្រាប់ចិន និងកម្ពុជា ជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជា ក៏ដូចជាខួបលើកទី១០នៃគំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ» រវាងចិន និងកម្ពុជាផងដែរ។ ក្នុងនោះដែរ តាមរយៈសារៈសំខាន់នៃគំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ»នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តព្រះសីហនុ បានអះអាងថា ខេត្តព្រះសីហនុបានស្រូបទាញផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបស្ទើរគ្រប់វិស័យពីគម្រោងវិនិយោគក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើម«ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ»នេះ។