#កម្ពុជា-ជប៉ុន

Articles by Tag កម្ពុជា-ជប៉ុន

កម្ពុជាជំរុញឲ្យជប៉ុនពិចារណាលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រទេសកម្ពុជាបានលើកជាសំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីពិចារណាលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី។ សំណើនេះ ត្រូវបានឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លើកឡើងនៅ ចំពោះមុខលោក UENO ATSUSHI ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា នាពេលថ្មីៗនេះ។