#កម្ពុជា-វៀតណាម

Articles by Tag កម្ពុជា-វៀតណាម

កម្ពុជាវៀតណាម សម្រេចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មជិត ៣ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម សម្រាប់រយៈពេល ៧ខែ ឆ្នាំនេះ សម្រេចបាន ២.៧០០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលមានកំណើន ប្រមាណ ជិត ១៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន ខណៈដែលនៅឆ្នាំខាងមុខ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីររំពឹងថា នឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានដល់ ៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវៀតណាម។