#ក្រសួងទេសចរណ៍

Articles by Tag ក្រសួងទេសចរណ៍

រដ្ឋមន្រ្តីថ្មីដាក់ចេញយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៣ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ខណៈអ្នកជំនាញចង់ឃើញការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាព

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ថ្មីបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះ ក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗមួយចំនួន សំដៅអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើក ភាពប្រកួតប្រជែង ចីរភាព និងបរិយបន្ន ជាពិសេសប្រែក្លាយគោលដៅទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញមួយលើពិភពលោកសម្រាប់ការទស្សនា និងការវិនិយោគ។