#ក្រុមប្រទេស G7

Articles by Tag ក្រុមប្រទេស G7

ក្រុមប្រទេស G7 ព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រជាមួយដៃគូដែលគួរទុកចិត្តបាន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក យ៉ាស៊ូតូស៊ី នីស៊ីមូរ៉ា (Yasutoshi Nishimura) បាននិយាយថា ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំង៧ បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗ ដើម្បីបង្កើតខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏រឹងមាំនៃសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗដូចជារ៉ែកម្រដែលប្រើក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីជាដើម ជាមួយនឹងដៃគូដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបាន។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។