#កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា

Articles by Tag កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា

តម្លៃកូនក្រពើដាំក្បាលចុះនៅ១ក្បាល ១ដុល្លារ កំពុងធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខាតឡុងចុង

ដោយ​ ហំ ផានិត
ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើធំៗនៅកម្ពុជា បានត្អូញត្អែរថា ឆ្នាំនេះ ការចិញ្ចឹមក្រពើកំពុងរងការខាតឡុងចុងខ្លាំងមែនទែន ដោយតម្លៃកូនក្រពើបានធ្លាក់ចុះខ្លាំង មកនៅត្រឹមតែ១ដុល្លារ និង ក្រោម១ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយក្បាល ខណៈដែលមេក្រពើពូជវិញ មួយក្បាលអាចលក់បានប្រមាណ ១០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ធៀបនឹងកាលពីមុនអាចលក់បានដល់ខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ។