#នាំចេញអង្ករ

Articles by Tag នាំចេញអង្ករ

វៀតណាម រកបានចំណូល ២,២ពាន់លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្ករ នៅ៨ខែឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
គិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែសីហាកន្លងទៅនេះ ប្រទេសវៀតណាម សម្រេចបានការនាំចេញអង្ករជាង ៤,៥ លានតោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ២,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលទំហំទឹកប្រាក់នេះ កើនឡើងជាង ១០% ធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាម សារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាម ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ។