#នួន រិទ្ធី

Articles by Tag នួន រិទ្ធី

នៅពីក្រោយជ័យលាភី ម្ចាស់ពាន​អ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យឆ្នើម​ឆ្នាំ២០១៨ របស់​ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
លោកឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសេវាអចលនទ្រព្យ KFA នាពេលថ្មីៗនេះ បានទទួលពានចំនួនពីរនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Real Estate Awards ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រ realestate.com.kh ដែលមានចូលរួមវាយតម្លៃពីសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។