#បំណុលពលរដ្ឋ

Articles by Tag បំណុលពលរដ្ឋ

អាចទៅរួចទេ ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្អាកការសងកម្ចី៣ខែ សម្រាប់ពលរដ្ឋ​នៅអំឡុងពេលកូវីដ-១៩ រាតត្បាតខ្លាំងនេះ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល និង សមាគមជាង១០០ ស្ថាប័ន បានរួមគ្នាស្នើទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្អាកការបង់ប្រាក់កម្ចី និង ការប្រាក់ទាំងអស់ សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច៣ខែ ដល់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់។ តើសំណើផ្អាកសងប្រាក់ទៅធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះ អាចធ្វើទៅរួចដែរទេ? ហើយអ្នកជំនាញខាងវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុវិញ យល់ឃើញបែបណាខ្លះ?តើមានដំណោះស្រាយសមស្របអ្វីខ្លះ ក្នុងការជួយពលរដ្ឋនៅអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះ?