#អាជីវកម្ម

Articles by Tag អាជីវកម្ម

ការប្រកាសក្ស័យធននៅអាម៉េរិក កើនឡើង១៨%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ហើយអាចនឹងកើនឡើងទៀតក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្ថិតិបង្ហាញថា ការប្រកាសក្ស័យធននៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានកើនឡើង១៨% ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ការប្រកាសក្ស័យធនត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀត។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ អាជីវកម្មដែលប្រកាសក្ស័យធនមានជាង៤៤ម៉ឺន៥ពាន់ករណី ខណៈដែលក្នុងឆ្នាំ២០២២ មានត្រឹមតែជិត៣៨ម៉ឺនករណី។