#អាជីវកម្ម

Articles by Tag អាជីវកម្ម

តើបច្ចេកវិទ្យាមានសារសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់អាជីវកម្ម ខណៈបច្ចុប្បន្នមាន ២/៣នៃអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមកំពុងមានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា?

ដោយ​ ខន ណារី
ស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ ក៏ដូចជា ការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៃពិភពលោក បានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបប្រពៃណី ដោយងាកមកធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលវិញ។ ជាក់ស្ដែង នៅកម្ពុជា ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក្នុងវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូច និង មធ្យម SME មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ពិសេសក្នុងបរិបទកូវីដ១៩នេះតែម្ដង ដោយបច្ចុប្បន្នមានអាជីវកម្ម SME ប្រមាណ ២ភាគ៣ហើយ កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកកម្ម។