#អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

Articles by Tag អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ៖ «អតិថិជនរីកចម្រើន ធនាគាររីកចម្រើន យើងរីកលូតលាស់ជាមួយគ្នា !»

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អេស៊ីលីដា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ខ្មែរ​ឈាន​មុខ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​មាន​ទស្សនៈ​និង​បេសកកម្ម ក្នុងការផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ល្អ​បំផុត ជូន​ដល់​សាធារណជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ក្នុង​សហគមន៍ និង​ផ្តល់​ជូន​សហគ្រិន​ខ្នាត​តូច​បំផុត ខ្នាតតូច ខ្នាតមធ្យម និងសាធារណជន នូវមធ្យោបាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង ចាត់ចែង​ធនធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង ដោយ​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​នូវ​និរន្តរភាព និង​បង្កើន​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ជូន​ដល់​ភាគហ៊ុនិក កម្មករ​និយោជិត ព្រមទាំង​សហគមន៍​ទាំងអស់ ។