#អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

Articles by Tag អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

ងាយដូចបកចេក ! បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់​ក្នុងទូរសព្ទដៃជាមួយ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សម័យឥឡូវនេះ គេលែង​ប្រើ​កាតកោស ឬ​ធ្វើដំណើរចេញទៅរកទិញ​កាតកោស​សម្រាប់​បញ្ចូលទឹកប្រាក់​ក្នុង​ទូរសព្ទដៃទៀតហើយ គឺគេប្រើ​ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ។