#អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

Articles by Tag អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

ប្រជាជនជិត ១លាននាក់ ប្រើ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ! តើ​ហេតុអ្វី​ប្រើ​ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
គិតត្រឹម​សប្ដាហ៍ទី២នៃ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់​ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល បាន​កើនឡើង​ដល់​ ៩៩៥.៧៦៣នាក់​ហើយ ។ នេះ​បើតាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែល​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដ៏ចំណាស់​ជាងគេ​និង​ធំជាងគេ​បំផុត​មួយ​នៅកម្ពុជា ។