#អគ្គិសនី

Articles by Tag អគ្គិសនី

បក្សប្រឆាំងរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ក្រោយសម្រេចដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ ប៉ុន្តែបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់សហគ្រាសឧស្សាហកម្ម

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
គណកម្មការគ្រប់គ្រងថាមពលថៃបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា តម្លៃអគ្គិសនីដែលពលរដ្ឋថៃកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃបន្ថែម ០,០៥ បាតនៅក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង នាំឲ្យតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋមានដល់ ៤,៧៧បាត ឬស្មើនឹងប្រមាណ ៥៦៥រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម បែរជាបញ្ចុះមកថ្លៃ ០,៥៦ បាត មកនៅតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃអគ្គិសនីពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដែរ ពោលគឺប្រហែល៥៦៥រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។