#អតិផរណា

Articles by Tag អតិផរណា

ដូចការគ្រោងទុក ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាប្រាក់ ០,២៥% បន្ថែមទៀត និងថា អាចដំឡើងថែមទៀតនៅខែកញ្ញា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ដូចទៅនឹងការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកវិភាគ និងរៀបចំគោលនយោបាយមែន នៅទីបំផុត ធនាគារ កណ្តាលអាមេរិក (Fed) បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោល ០,២៥%ទៀត កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ក្នុងបំណងដើម្បីបន្ថយល្បឿនសេដ្ឋកិច្ច និងជំរុញឱ្យកម្រិតអតិផរណាត្រឡប់ទៅរកអត្រា ២% តាមការកំណត់របស់ខ្លួនវិញ។