#អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

Articles by Tag អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

ក្រុមអ្នកឧបត្ថម្ភ សម្រុកគាំទ្រមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរ ដើម្បីជួយស្តារវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាបឡើងវិញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនកំពុងរួមគ្នាផ្តល់ការគាំទ្រដល់ខេត្តសៀមរាបក្នុងពេលដែលខេត្តបណ្តុំដោយទីតាំងទេសចរណ៍មួយនេះត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំង ដែលការគាំទ្រទំាងនេះធ្វើឡើង តាមរយៈការឧបត្ថម្ភដល់មហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរ (Angkor International Festival of the Arts)។