#របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា

Articles by Tag របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា

របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា ចង់បើកដៃឱ្យអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្លួនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាំភ្លើង

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ថ្មីៗនេះ របបសឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវគេដឹងថា កំពុងរៀបចំច្បាប់ថ្មី ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋស៊ីវិល ដែលមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយជាខ្លួន មានសិទ្ធិអាចស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ដើម្បីកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធបានថែមទៀតផង ដែលវាបញ្ហាឲ្យឃើញពីសញ្ញាអសន្ដិសុខកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយយោងពីឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបបសឹក ហើយត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន។