#សេរីភាពសារព័ត៌មាន​

Articles by Tag សេរីភាពសារព័ត៌មាន​

សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ពួកគាត់​ត្រូវ​រួម​​គ្នា​ដូច​«សម្ល​កំពឹស» ដើម្បី​ឈ្នះ​ការ​គំរាម​កំហែង​និង​ការយាយី​ផ្លូវ​ច្បាប់

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​នៃ​សិក្ខាសាលា​មួយ​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​ ថា ពួកគាត់​ទទួល​រង​សម្ពាធ ការ​បំភិត​បំភ័យ និង​ការយាយី​ផ្លូវ​ច្បាប់​ជា​ប្រចាំ ហើយ​អ្វី​ដែល​ពួកគាត់ អាច​ឆ្លង​ផុត​ការ​ប្រឈម​ទាំង​នេះ​បាន គឺ​ការ​រួម​គា្ន​ជា​ក្រុម ដូច​«សម្លកំពឹស»។