#សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

នៅឆ្នាំនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រំពឹងអាចភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយប្រទេសចំនួន៣

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អគ្គទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កត់សម្គាល់ឃើញថា ការរីកច្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញវត្ថុ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា ជាពិសេសប្រព័ន្ធទូទាត់ សងប្រាក់តាមបែបឌីជីថល ដែលមានភាពឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងតម្លៃទាប។ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានធ្វើបដិវត្តកម្មក្នុងសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសផងដែរ តួរយ៉ាងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគងជាមួយប្រទេសថៃ ឡាវ និងវៀតណាម រួចមកហើយ។