#សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលថ្នាក់តំបន់ឆ្នាំ២០២៥ ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ចាប់ផ្តើមពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទោះបីជា តំបន់អាស៊ាន នៅតែបន្តប្រយុទ្ធជាមួយករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន បានប្តេជ្ញាធ្វើការសិក្សាលើ កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទូទាំងតំបន់ នៅឆ្នាំ ២០២៣ ហើយក៏ចាប់ផ្តើមបើកការពិភាក្សាអំពី កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ាន នៅឆ្នាំ ២០២៥ផងដែរ។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយ សារព័ត៌មាន The Straits Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។