#សេដ្ឋកិច្ចសកល

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចសកល

ធនាគារពិភពលោកព្យាករទម្លាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមកត្រឹម២,៩% និងព្រមានពីអតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំង

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី៧មិថុនានេះ បានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ខ្លួន ដល់ទៅជិតមួយភាគបីនៃតួលេខដែលបានព្យាករពីមុន ពោលគឺមកនៅត្រឹមអត្រាកំណើន ២,៩% ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។