#សិទ្ធិមនុស្ស

Articles by Tag សិទ្ធិមនុស្ស

ជប៉ុន និងអាមេរិកនឹងលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកពិភាក្សាក្នុងជំនួប ២បូក២នៅចុងខែនេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ នៅពេលដែលមន្ត្រីគោលនយោបាយបរទេស និងសេដ្ឋកិច្ចកំពូលៗរបស់ប្រទេសទាំង២នេះ នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅចុងខែកក្កដា។ នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ Nikkei។