#សម្ដេច ហ៊ុន សែន

Articles by Tag សម្ដេច ហ៊ុន សែន

សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​កាត់​ភ្លើង​ពី​ផ្ទះ​អ្នក​វិភាគ​ដែល​ដាក់​កំហុស​លើ​រដ្ឋាភិបាល

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
សម្តេច​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជា​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ឲ្យ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ដល់​អ្នក​វិភាគ​តាមរយៈ​ការ​កាត់​ភ្លើង​ពី​ផ្ទះ​ពួកគេ ព្រោះតែ​បាន​វិភាគ​ថា រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​ឲ្យ​ដាច់​ភ្លើង​ដើម្បី​ជា​លេស​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​វារី​អគ្គិសនី​បន្ថែម​ទៀត។