#សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម

Articles by Tag សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម

តើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយក្សអាមេរិក និងចិន បង្កផលរង្គោះរង្គើអ្វីខ្លះដល់ពិភពលោកនៅ៥ឆ្នាំមកនេះ?

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ពិភពលោកបន្តវិវត្តន៍ទៅរកប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយ ដែលមានលក្ខណៈសកល ពហុប៉ូល និងស្មុគ្រស្មាញ ហើយការវិវត្តនេះ បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ឆាប់រហ័ស ពិបាកប៉ាន់ស្មាន និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ទាំងសម្រាប់តំបន់ អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក និងពិភពលោក។