#ឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag ឧស្សាហកម្ម

ប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារជាង ៦លាននាក់ ដោយសារឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កំណើននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម នៅត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំនួនការងារដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្ស ប្រមាណជាង ៦លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅប្រទេសវៀតណាម កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។