#វិនិយោគនៅកម្ពុជា

Articles by Tag វិនិយោគនៅកម្ពុជា

កម្ពុជា​មាន​ចំណុច​ល្អ​​៧​យ៉ាង​សម្រាប់​វិនិយោគិន​​ថៃ​មក​រកស៊ី

ដោយ​ វិចារ ខ្មែរ
ស្ថាប័ន​ជំរុញ​សហគ្រាស​ថៃ ណែនាំ​៧​ចំណុច​ពី​កម្ពុជា ឲ្យ​ពាណិជ្ជករ​ថៃ​បាន​ស្គាល់​ឱកាស​រក​ស៊ី នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​អ្នក​ជិតខាង​គ្នា​។ គេហទំព័រ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម នៅ​ប្រទេស​ថៃ បាន​ណែនាំ​ថា ជនជាតិ​ថៃ​ដែល​មាន​បំណង​រក​ស៊ី​បណ្តាក់​ទុន​នៅ​ក្រៅ​ស្រុក គួរ​តែ​ស្គាល់​កម្ពុជា​ឲ្យ​ច្បាស់​សិន​មុន​នឹង​ចូល​មក​រកស៊ី។