#វិស័យឯកជន

Articles by Tag វិស័យឯកជន

វិស័យឯកជនថៃនិងវៀតណាម កំណត់គោលដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេរភាគីឡើងដល់ ២៥ ពាន់លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសថៃ និងវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆិតាក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យដល់តម្លៃ ២៥ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរ និងតំបន់ទាំងមូល។ ស្ថិតិបានបង្ហាញថា កាលពីឆ្នាំទៅ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃសរុប ជាង ២១ពាន់លានដុល្លាររួចហើយ ។ នេះបើតាមសារព័ត៌មានធំៗរបស់ថៃចេញផ្សាយ។