ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

ភាពខុសគ្នា៩ចំណុច រវាងអ្នកចំណូលមធ្យម និងអ្នកចំណូលខ្ពស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្រិតនៃជីវភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ បណ្ដាលមកពីការគិត និងទង្វើរបស់ពួកគេ កាលណាអ្នកគិតត្រូវ ធ្វើត្រូវ នោះលទ្ធផលនឹងទទួលបានជាទីគាប់ចិត្ត។ ប៉ុន្ដែ បើអ្នកគិតខុស ធ្វើខុស ឬ គិតត្រូវ តែធ្វើខុស ក៏លទ្ធផលមិនសូវជាបានគាប់ប្រសើរនោះដែរ។ ដូចពាក្យមួយឃ្លាថា «ការគិតរបស់អ្នក នឹងបញ្ជាក់ពីអនាគតរបស់អ្នក»។