ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

លោក ង៉ែត​ ជូ ៖ សេដ្ឋកិច្ច​ដែលខ្លាំងត្រូវមានធនធានមនុស្ស​ចម្រុះនិង​សម្បូរទុន​វិនិយោគក្នុងស្រុក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លោក ង៉ែត ជូ ដែល​ជាអ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​វិនិយោគ និងជា​អ្នក​វិនិយោគ​វិស័យដីធ្លី​ បាន​សរសេរ​នៅលើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោកថា «សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ខ្លាំង​ត្រូវ​មាន​ធនធាន​មនុស្ស​ចម្រុះ​និង​សម្បូរ​ទុន​វិនិយោគ​ក្នុង​ស្រុក» ដោយ​លោក​ប្រៀបប្រដូចទៅនឹង​​សួន​ដែល​ស្អាត​ត្រូវ​មាន​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌​ដូច្នោះ​ដែរ ។